Verksamhetspolicy

Se våra ISO ceritfikat 14001 och 9001»

Växjö Bildemonterings mål är ständig förbättring inom alla områden. Detta skall vi åstadkomma genom att analysera, korrigera, förebygga och följa upp.

Tillsammans med anställda, kunder och offentliga myndigheter skall vi finna lösningar som möjliggör kundanpassad kvalitet och minskad miljöpåverkan under lönsamma former.

Kretsloppstänkandet är och har alltid varit grundstommen i vårt företag.

Med gällande lagar, föreskrifter och branschnormer som miniminivå skall vi ständigt förbättra förädlingen av uttjänta och skadade fordon till reservdelar och återvinningsbara material i syfte att öka resursbesparing och minska avfall och emissioner till luft, vatten och mark.

Vi skall utbilda, uppmuntra och ta tillvara personalens engagemang och kunskaper.

Ledningen för Växjö Bildemontering vill genom upprätthållande av ett certifierat verksamhetssystem säkra en jämn kvalitet på utfört arbete av levererade varor, både inför offentliga myndigheter, branschorganisationer och privata kunder.

Skir i maj 2002
Jörgen Nyström